top of page
 • Tüm dünyadaki toplam çocuk sayısı: 2.2 milyar.

 • Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocuk sayısı:1.9 milyar.

 • Yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı: 1 milyar, her iki çocuktan biri.

 • Sahra Güneyi Afrika’da 18 yaşından küçük nüfus: 340 milyon; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da:153 milyon; Güney Asya’da:585 milyon; Doğu Asya ve Pasifik’te:594 milyon; Latin Amerika ve Karayipler’de:197 milyon; Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nda: 108 milyon.

 • Gelişmekte olan ülkelerde 640 milyon çocuk yeterli barınma imkanlarından yoksun; her üç çocuktan biri.

 • 400 milyon çocuk temiz içme suyu imkanlarından yoksun;her beş çocuktan biri.

 • 270 milyon çocuk sağlık hizmetlerine erişemiyor;her yedi çocuktan biri.

 

    Saraybosna kuşatmasında ölen çocuk sayısı : 1566

 

 • İlköğretim çağındaki 121 milyonu aşkın çocuk okula gitmiyor; bunların çoğunluğunu kızlar oluşturuyor.

 • Her 100 kişiye düşen telefon sayısı İsveç’te 162, Norveç’te 158, Güney Asya’da ise 4.

 • Her 100 kişi için Internet kullanan sayısı İzlanda’da 65, Liechtenstein’de 58, İsveç’te 57, Kore ve ABD’de 55; Kanada, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda’da 51, Güney Asya’da ise 2.

 

 • 2003 yılında tüm dünyada daha 5 yaşına gelmeden ölen toplam çocuk sayısı: 10.6 milyon. Bu ölümlerin çoğu önlenebilirdi.

 • Dünyada her gün daha 5 yaşından önce ölen toplam çocuk sayısı: 29-58.

 • Yeterli su ve sanitasyon imkanlarından yoksun oldukları için her gün ölen çocuk sayısı: 3,900; yıllık ölüm sayısı: 1.4 milyon.

 • Çocukların daha 5 yaşına gelmeden ölme olasılıklarının en yüksek olduğu 10 ülkenin yukarıdan aşağıya sıralamaması: Sierra Leone, Nijer, Angola, Afganistan, Liberya, Somali, Mali, Burkina Faso, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine-Bissau.

   Bosna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı : 35 bin

 

 • DBT3 (Difteri Boğmaca Tetanoz) aşısı olan çocuk yüzdesi: 76

 • Her yıl aşılanan çocuk sayısı: 100 milyon.

 • Rutin bağışıklama yoluyla her yıl ölümleri önlenebilecek çocuk sayısı: 2.2 milyon.

 

 • Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi; Yemen 32; Sudan 31; Bangladeş 30; Hindistan 30 ve İsveç 4.

 • 5 yaş altı ileri ve orta derecede düşük kilolu çocuk yüzdesi; Sahra Güneyi Afrika 29; Orta Doğu ve Kuzey Afrika 14; Güney Asya 46; Doğu Asya ve Pasifik 17; Latin Amerika ve Karayipler 7; Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu 6.

 • 5 yaş altı ileri derecede düşük kilolu çocuk yüzdesi; Sahra Güneyi Afrika 8; Orta Doğu ve Kuzey Afrika 2; Güney Asya 16; Doğu Asya ve Pasifik 3; Latin Amerika ve Karayipler 1; Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu 1.

 

 • 2003 yılında Japonya’da doğan bir çocuğun yaşam beklentisi 82 yıldır; 5 yaşına gelmeden ölen Japon çocuklarının sayısı 5,000’dir.

 • Zambiya’da 2003 yılında doğan bir çocuğun yaşam beklentisi 33 yıldır; 5 yaşına gelmeden ölen çocuk sayısı da 82,000.

 • Tüm dünya olarak yaşam beklentisi son 30 yıl içinde 7 yıl artarak 56’dan 63’e çıkmıştır.

 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşam beklentisi 1970’ten bu yana 16 yıl artmıştır.

 • Afrika’da yaşam beklentisinin 1970 yılından bu yana azaldığı ülke sayısı ise 18’dir.

 

 • Botswana’da 15-49 yaş grubunda HIV pozitif olanların yüzdesi 37.3’tür; Swaziland’da ise bu yüzde 38.8’e çıkmaktadır.

 • Tüm dünyada HIV/AIDS yüzünden annesiz/babasız kalan çocuk sayısı: 15 milyon; Almanya’da yaşayan çocuk sayısı 15.2 milyon, Birleşik Krallık’ta ise 13.2 milyon.

 • Sahra Güneyi Afrika’da 14 yaşından küçük olup HIV pozitif tahmini çocuk sayısı: 1.9 milyon; İspanya’da 5 yaşından küçük toplam çocuk sayısı: 1.9 milyon.

 • 2003 yılında meydana gelen yeni HIV enfeksiyon vakaları: 5 milyon; bu enfeksiyonların görüldüğü 25 yaşından küçük insan sayısı: 2.5 milyonun üzerinde.

 • Dünyadaki toplam HIV pozitif insan sayısı:38 milyon;bunların arasında 15-24 yaşında olanlar:10 milyonun üzerinde;bunların arasında kadınların sayısı: 6.2 milyon.

 

 • Mozambik’te HIV enfeksiyonlu yetişkinlerin yüzdesi: 12.

 • Bir yıl süreyle generik antiretroviral tedavinin olası en düşük maliyeti: 300 dolar.

 • Mozambik’te kişi başına yıllık gelir: 210 dolar.

 • Gelişmekte olan ülkelerde antiretroviral tedaviye gereksinimi olan, ancak bundan yararlanamayanların yüzdesi: 93.

 

 • 1990 yılından 2003 yılına kadar patlak veren belli başlı silahlı çatışmaların sayısı: 59. Bunların arasında iki ülke arasındaki savaş niteliğinde olanların sayısı: 4.

 • Dünyanın en yoksul 20 ülkesi arasında son 15 yıl içinde önemli silahlı çatışmalara tanık olanların sayısı: 16.

 • 1990 yılından bu yana silahlı çatışmalar yüzünden ölen tahmini çocuk sayısı: 1.6 milyon.

 • 5 yıl süren ‘tipik’ bir savaşta 5 yaş altı ölüm hızında meydana gelecek tahmini artış: yüzde 13.

 • Silahlı çatışmalar ve insan hakları ihlalleri yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan çocuk sayısı ABD’de yaşayan 5 yaşından küçük çocuk sayısı kadardır: 20 milyon.

 • 1994 yılında Rwanda’da 90 gün içinde ölen çocuk sayısı: 300,000;

 • 2003 yılında Kanada’da dünyaya gelen çocuk sayısı: 319,000.

 • Son 20 yıl içinde Irak’taki çocukların kaç kez silahlı çatışmaların ortasında kaldıkları: 3. Ülke nüfusunun hemen hemen yarısı 18 yaşından küçük.

 • Irak’ın geniş çaplı BM yaptırımlarına maruz kaldığı süre: 12 yıl.

 • Irak’taki toplam ilkokul sayısı: 14,000;

 • Irak’ta yeterli su ve kanalizasyon tesisi olmayan okul sayısı: 7,000.

 

 

 • Her yıl kaçırılan toplam çocuk sayısı Avustralya’da yaşayan 5 yaşından küçük çocuk sayısı kadar: 1.2 milyon.

 • Milyarlarca dolarlı seks sanayiinde cinsel sömürüye maruz kalan çocuk sayısı Belçika’da yaşayan çocuk sayısı kadar: 2 milyon.

 

 • Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) sayısı: 8;bunlardan çocuklarla ilgili olanlar: 8.

 • BKH’nin 2015 yılına kadar gerçekleşmesi için gerekli yıllık harcama miktarı: 40 milyar ile 70 milyar dolar arasında; 2003 yılında dünyadaki askeri harcamalar: 956 milyar dolar.

 • OECD Kalkınma Yardımları Komitesi üye sayısı: 22. BM’nin resmi kalkınma yardımları olarak bu ülkelere, bütçelerinden ayırmalarını tavsiye ettiği pay:yüzde 0.7; 2002 yılında bu sınırı tutturan ya da aşan ülke sayısı: 5.

 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sini (ÇHS) onaylayan ülke sayısı: 192; Sözleşmeyi henüz onaylamayan ülke sayısı: 2.

 • ÇHS’nin, çocukların silahlı çatışmalara katılmalarıyla ilgili İsteğe Bağlı Protokolünü benimseyen ülke sayısı: 82.

 • ÇHS’nin çocuk satışı, fuhşu ve pornografisi ile ilgili İsteğe Bağlı Protokolünü benimseyen ülke sayısı: 83

 •  

   

   

  Veriler UNICEF 2003 RAPORUNDAN ALINMIŞTIR.

   

  2015 Verileri için :

 •  

   

  http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2014_Web_07June15.pdf

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page