top of page

Fehim Husković, hayatının her anını resimle yaşayan, sıra dışı üretken bir sanatçıdır. Yeteneği ve bitmez tükenmez enerjisi ile desteklenen ilham gücü, onu, Makedon, Balkan ve Avrupa resim sanatında dikkatle takip edilen ustalar arasına taşımaktadır. ‘’UNUTULAMAYAN’’ ( nezaborav) adını verdiği bu sergide olduğu gibi, eserlerini yağlı boya, akrilik boya  ya da diğer tekniklerle vermekte, gravür baskılar ve grafikler yapıtları arasında yer almaktadır.

Çoğu sanatçı gibi, çok iyi bir doğa gözlemcisi olan Husković, doğanın kendinde bıraktığı izler ile iç dünyasını harmanlamakta; meydana getirdiği soyut peyzajlarının şiirsel anlatımı ile, gönüllerimizi fethetmektedir. Doğa, tarihi ve kutsal mekanlar; ailesinin göç yolunda yaşadığı dramatik olaylar, bu olayların aile belleğinde bırakmış olduğu izler yapıtlarında duygu birikimi olarak ortaya çıkar. Göç, sıla hasreti, çoğu kez soyut bir algı ile resme aktarılsa da, sanatında saflık ve gerçeklik hakimdir.


Husković’in, yanılsama yaratan ve gönlümüzü fetheden eşsiz görsel dili, hayallerimiz başta olmak üzere, tüm duygularımızı harekete geçirir. Eserlerindeki; asil, büyüleyici sıcak renkler, şiirsel unsurlar, çocuksu bakışlar izleyicilerine mutluluk ve huzur aşılar. Sanatçının ‘’Unutulamayan’’  (nezaborav) ismini verdiği bu sergide yer alan yapıtlar, izleyicisine bu duyguları aktarmak için geliyorlar. Serginin birinci bölümü bize, belki de sanatçının en güçlü yönünü yansıtmakta, onun soyut peyzajlarının, göç hikayelerinin ve sıla hasretinin en güzel örneklerini sunmaktadır.

Sanatçı, görsel şölene dönüştürdüğü eserleri üzerinden bir çok izleyiciyi çocukluk günlerindeki köylerine, kasabalarına götürecek; tablolarının isimleri ile konuşacak olursak,‘’uzakta’’, ‘’memleketimiz’’deki  ‘’hatıralar’’ üzerinden ‘’unutulamayan’’  ‘’sırdaşlarımıza’’  kavuşturacak ve bu ‘’hatıraları’’ nasıl ‘’saklayacağımıza’’ da ışık tutacaktır.


Serginin ikinci bölümünü  Bosančica Alfabesi’nin grafik resimler ile sarmalanmış özgün baskıları oluşturmaktadır. Bosančica Alfabesi, 10.yüzyıldan itibaren doğudan, Bulgaristan'dan yayılan Kiril alfabesi dalgasının Bosna coğrafyasında, Bosna diline uyarlanması, Latin ve Glagol alfabeleri ile harmanlanması, Bosna diline uygun yeni harflerin eklenmesi ile ortaya çıkmış, Sırp ve Bulgar Kiril alfabelerinden farklı, Bosna'nın özgün bir alfabesidir. Bu alfabe, Bosna Kiril Alfabesi, Bosanica, Bukvica, Begovica, ya da daha sıklıkla Batı Kiril Alfabesi ismi ile de anılır. Unutulmaya yüz tutmuş bu alfabenin en dengeli şeklini paleograf Vladimir Mošin ortaya koymuştur. En eski izlerini; Humak Levhası (10.yy), Ban Kulin Berat'ı (29.08.1189), Miroslav İncili (12.yy) gibi anıt, ya da belgelerde görüyoruz.

Husković, bu sergide Bosna dilinin ilk özgün alfabesi olma özelliğini taşıyan ve unutulan Bosančica alfabesini, fonda Bosna tarihinden önemli olayların resmedildiği, gravür sanatının değerli örnekleri eşliğinde sunmaktadır. Sanatçı benzer bir çalışmayı daha önce Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi (MANU) için, Glagol (Glagoljica) alfabesi için yapmış, proje Makedonya Cumhuriyeti'nde büyük ilgi görmüştür.


Sanatçı, kendi atalarının tarihi mirasının hatırlanması, korunması, yaşatılması ve yeni nesillere sanatsal bir eserle, taçlandırılarak aktarılması için, grafik resim sanatındaki üstün yeteneklerini kullanmaktadır.

Koleksiyonun konusu harfler, arka fondaki gravür eserle doğrudan ilişkili değildir. Arka fondaki gravürler bize, 10.yüzyıldan başlayarak, kısmen Osmanlı dönemini de içerecek şekilde, Bosna tarihinden kesitler sunmakta, Bosna kültür tarihinin unutulmaya yüz tutmuş bu değerli hazinesinin hatırlanması, onu gasp etmeye çalışanlardan korunması için duyarlılık yaratmaya çalışmaktadır. Sanatçı eserin yapımında, ya da gravür plaka ve kalıp oluşturmada; linol baskı, çukur baskı gravür ve bakır kazıma gibi tekniklerden yararlanmaktadır.


16 Ekim Pazar günü saat 18.00’de açılacak olan sergi 4 Kasım 2016 gününe kadar İstanbullu sanatseverler ile buluşacak.

İBB Kültür A.Ş. Taksim Sanat Galerisini bu sergiye tahsis eden Kültür A.Ş yetkilileri ve sergiler koordinatörü Mehmet Lütfi Şen'e,  bu serginin başarıya ulaşması için verdikleri destekten ötürü, en içten şükranlarımızı sunarız.

UNUTULAMAYAN ''NEZABORAV''

FEHIM HUSKOVIĆ

bottom of page