top of page

Üyelik Koşulları

Vakıf Senedimizde üyelik 16 ve 17 maddelerde düzenlenmiştir. Üyelik koşulları ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir. Üyelik başvuru formuna aşağıdaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VAKIF ÜYELİĞİ VE ÜYELİK AİDATI

Madde 16- Vakıf’a üye olmak için adayın yüksek öğrenim mezunu olması gerekmektedir. En az üç mütevelli heyeti üyesinin ilgili kişinin üyeliğe kabulünü yönetim kuruluna teklif etmesi gerekir. Üyeliğe kabul kararı yönetim kurulu tarafından nitelikli çoğunlukla, yani en az 6 yönetim kurulu üyesinin olumlu yönde kullanacağı oyla mümkün olur. Yönetim kurulu Vakıf üyeliği ile ilgili kararı talep tarihinden itibaren 3 ay içinde almakla mükelleftir. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul veya ret kararı kesindir.

Vakıf üyelerinin mütevelli heyeti tarafından belirlenecek olan giriş ödentisi ile yıllık aidatı ödemesi gerekir. Vakıf kurucularından, kuruluşta vakıf senedi ile taahhüt ettikleri maddi edimleri yerine getirmiş olmaları şartı ile ilk üç yıl için aidat alınmaz. Aidat borcu olan üye Vakıf organlarına aday olamaz. Üyelik tarihini takip eden 3 sene boyunca aidat borçlarını ödememiş olan üyenin Vakıf üyeliği yönetim kurulu kararı ile sonlandırılır. İlk yıl için giriş aidatı 1500TL’dir.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 17- Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda önemli katkıları olan yurt içinde veya yurt dışından gerçek veya tüzel kişilere yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararı ile onursal üyelik payesi verilebilir. Onursal üyelerin aidat yükümlülüğü olmadığı gibi Vakıf organlarına seçilmesi de mümkün değildir.

bottom of page