top of page

Mütevelli Heyeti Genel Kurulumuz 18. Şubat Pazar Günü 

Vakfımızın yönetim kurulunun 25.01.2018 tarihli toplantısında Mütevelli Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11.02.2018 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi, Yalı Mah. Sahil Yolu Sokak No: 16 Dragos - Maltepe /İstanbul adresinde saat  11,oo ‘de toplanmasına; toplantı nisabı  sağlanmadığı taktirde toplantının 18.02.2018 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte (11.00) yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

11 Şubat 2018 günü gerekli çoğunluk sağlanamadığı için Mütevelli Olağan Genel Kurulu 18.02.2018 günü saat 11.00'de, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi, Yalı Mah. Sahil Yolu Sokak No: 16 Dragos - Maltepe /İstanbul

adresinde toplanacaktır.

 

2018 yılı faaliyetlerimizin daha kapsamlı, ve daha başarılı olabilmesi katılım, katkı, paylaşiım ve yol gösterici düşünceleriniz ile gerçekleşebilecektir.  Bu nedenle üyelerimizin toplantıya olabildiğince eksiksiz olarak katılımlarını rica ederiz. 

 

Saygılarımızla

 

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM: 

  1. Açılış. 

  2. İstiklal marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulması, 

  3. Divan heyetinin teşekkülü için Başkan ve iki üyenin seçimi, 

  4. Divan başkanınca gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerin gündeme ilave edilmesi, 

  5. Divan başkanına tutanakları imzalamaya yetki verilmesi, 

  6. Yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 

  7. Denetim kurulunun 2017 yılına ilişkin denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 

  8. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının  ayrı ayrı ibra edilmesi, 

  9. İstifa yol ile aramızdan ayrılan mütevelli heyeti üyelerinin yerine Vakfımızın iki  yılını dolduran üyeleri arasından yapılacak seçimle yeni mütevelli heyeti üyelerinin belirlenmesi. 

  10. Onursal Üyelik tekliflerin görüşülmesi,

  11. 2018 yılı hesap dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması, 

  12.Dilek ve temenniler, 

  13.Kapanış. 

bottom of page