top of page

 

İkinci Olağan Genel Kurulumuzu yaptık

 

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın  İkinci Olağan Mütevelli Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat Pazar günü Kadıköy  RIHTIM OTEL’ de yapıldı.

 

Mütevelli Heyeti Üyemiz San Hakan Kuş’un Divan Başkanlığı’nı yürüttüğü toplantıda, Mütevelli Heyeti Üyelerimiz Sn. Bahri Albayrak ve Sn Şekip Akçin’de Divan Heyeti üyeleri olarak görev yaptılar.

 

Geniş bir katılım ile yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Prof Dr. Elmas Orak Vakfın 2015 yılı faaliyetlerini ve 2016 yılı için planlarını anlattı.

 

Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve 2016 yılı bütçesinin oy birliği ile kabul edildiği onaylandıüğı toplantıda üyelerimiz de söz alarak fikirleri ile katılımda bulundular. 

 

Ortak beklenti vakfın daha geniş kitlelere ulaşması ve daha geniş kitlelerden beslenerek niteliksel ve niceliksel larak ilerleyebilmesiydi. Tüm Türkiye çapında hemşehrilerimize ulaşma doğultusunda çabaların gösterilmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi beklentiler olarak dile getirildi.

bottom of page