top of page

Vakfımızın 3. Olağan Mütevelli Genel Kurul toplantısı, 12. Şubat 2017, Pazar günü Bezm-i Alem Vakıf Gureba Üniversitesi, Dragos Yerleşkesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.  Gazeteci, Yazar Ayşe Kulin ve Emekli Saraybosna Büyükelçisi, Yazar, Çevirmen Melek Sina Baydur'a Vakfımız Onur Üyeliği verilmesinin kararlaştırıldığı genel kurulumuzda, Vakfımızın yeni yönetimi de belirlendi.

Vakfımızın 3. Olağan Mütevelli Genel Kurulu birlikte yenen bir sabah kahvaltısının ardından 

1. Açılış

2. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu

3. Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi,

4. Divan Başkanınca gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,

5. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

7. Denetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

8. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı, ayrı ibra edilmesi

9. Onursal Üyelik tekliflerin görüşülmesi,

10. Yönetim Kurulu seçimi,

11. Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu seçimi,

12. 2017 Yılına ilişkin faaliyet planlarının ve Hesap Dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması,

13. Dilek ve temenniler,

14. Kapanış

gündemi ile toplandı.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Elmas Orak tarafından okundu. Yönetim ve Denetim raporlarının okunmasını takiben ayrı ayrı ibra edildiler.  Faaliyet raporumuza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulumuzun önerisi ile Bosna'ya ve Vakfımıza olan değerli katkılarından ötürü Gazeteci, Yazar Ayşe Kulin ve Emekli Saraybosna Büyükelçisi, Yazar, Çevirmen Melek Sina Baydur'a Vakfımız Onur Üyeliği payesinin verilmesini oy birliği ile kabul etti.

 

Genel Kurulumuz bu yıl mevcut Yönetim Kurulu'nun iki yılını doldurması nedeniyle yönetim ve denetim kurulllarının seçimine geçti. Yapılan seçimde Vakfımızın yönetimi aşağıdaki biçimde şekillenmiştir:

 

Yönetim Kurulu-Asil Üyeler

1. Elmas Orak
2. Mehmet Akif Göğüsgeren
3.Recep Salpat
4.Adem Fazlıoğlu
5. Hüseyin Gül
6. Mehmet Hakan Kuş
7. Nasuf Öztürk
8. Sedat Ziyade
9. Ümmühan Neziroğlu

Yedek Üyeler

1. Üzeyir Sevdik
2. Nermin Demir
3. Haşim Erdem
4. Sedat Baş
5. Zafer Çağatay

Denetleme Kurulu -Asil Üyeler

1. İbrahim Mert
2. Adnan Türkoğlu
3. Muammer Bayraktar

Denetleme Kurulu- Yedek Üyeler

1. Bahri Albayrak
2. Cemail Batuk
3. Senad Kalkan

 

Yeni Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar dileriz. 
  

   

bottom of page