top of page

SREBRENICA BOŞNAK SOYKIRIMI ANITI 

KİTABESİ

Srebrenica'daki Boşnak Soykırımı, 1992-1995 yılları arasında, Bosna-Hersek'in dış saldırı ve işgale uğradığı savaş sırasında, tüm Bosna sathında, Boşnaklar üzerinde işlenen savaş suçları ve soykırımlarının dehşetini adeta  sembolleştiren, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve İnsanlık Tarihi'nin en karanlık olaylarından biridir.

Boşnaklar üzerinde işlenen bu savaş suçu, daha önce Birleşmiş Milletler tarafından "Güvenli Bölge" ilan edilen ve o dönem Hollanda askerleri tarafından sözde korunan Srebrenica Bölgesi'nde, Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası toplumun gözetiminde işlenmiştir.

Srebrenica'daki bu soykırım suçunun işlenmesi sırasında, 11-22 Temmuz 1995 günlerinde, daha önce Birleşmiş Milletler tarafından silahsızlaştırılmış, Sırplar tarafından esir alınmış, ya da Birleşmiş Milletler askerleri tarafından Sırplara teslim edilmiş, 14-77 yaşları arasındaki 8372 Boşnak erkek , ya da erkek çocukları planlı ve kitlesel olarak katledilerek, öldürülmüşlerdir.

Bu savaş ve soykırım suçu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'da işlenen en büyük insanlık suçu olup, General Ratko Mladiç komutasındaki "Bosna Sırp Cumhuriyeti" Ordusu ve Sırbistan İç İşleri Bakanlığı'na bağlı "Akrepler" isimli paramiliter Sırp çetnik çeteleri ile, bir kaç yüz Rus ve Yunan gönüllü savaşçısı tarafından işlenmiştir. Bölgeyi "Güvenli Bölge" ilan edip onu koruyamayan/ korumayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, Bosna'da görev yapan Birleşmiş Milletler'in sivil ve askeri yetkilileri ve uluslararası toplum bu soykırımın suç ortaklarıdırlar.

Bosna'da işlenen bu Boşnak soykırımlarının temel amacı, Bosna-Hersek'i bağımsız bir devlet olarak var eden; toprak bütünlüğünü, tarihini, kültürünü ve devletin gerçek sahibi Boşnak halkını, özellikle de erkeklerini soykırımla yok ederek, Bosna-Hersek' in bağımsızlığını yok etmek, devamında Bosna'yı ve Bosnalı Sırpları Sırbistan ile tek bir devlet içinde- Büyük Sırbistan içinde birleştirmekti.

Bosna-Hersek'te Boşnakların yaşadığı bu soykırıma dair gerçekler, benzer olayları yaşamak istemeyen herkesi, tüm insanlığı ve ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Bu suçun Birleşmiş Milletler Lahey Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım olarak kabul edilmiş, bazı suçlularının cezalandırılmış olması, insanlığın geleceği adına umut verici olsa da, asıl olanın kamuoyu yargısı ve tarihin yargısı olduğunu unutmamamızdır.

Srebrenica Soykırımı'nı ve bu olayda şehit olmuş 8372 Boşnak kardeşimizi unutmamak ve unutturmamak için, Kartal'da dikilen bu anıt, tüm insanlığı; farklılıklarıyla birlikte, hoşgörü, saygı ve barış içinde yaşamaya davet etsin! Kin ve nefretin mirası olmasın!

 

Her yerde barış hakim olsun! 

bottom of page