top of page

Biz Boşnaklar Kimiz? Ko smo mi Bošnjaci?

 

"...Her nasıl olmuşsa olmuş, ister 'Bosna Nehri' ismini 'Bosna Ülkesi'ne vermiş olsun; ister Bosna Ülkesi, Bosna Nehiri'ne; fark etmez. Ya da bir Slav kabilesi bölgeye göçle gelerek, hem ülkeye ve nehire; sonrasinda da o nehirin etrafındaki ülkede kurduğu devlete ismini vermiş olsun. Ural Altay diline ait bir sözcük bizim, bize ait yerli bir kelimeye dönüşerek bizim için en önemli bir isime, tarihe kazınan Bosna ismine dönüşmüş olsun; fark etmez. "Bosna" ismi artık tarih içinde, bir nehirin adı, o nehirin etrafında oluşturulan ülkenin adı ve o ülkede 9. Yüzyılda kurulan devletin adıdır. Önemli olan gerçek şudur: Bu ÜÇ isim o günden bu güne değişmemiştir, bir farkla; ülke ve devlet kendi ismini içinde yaşayan halkına vemiştir ve o halka önceleri Bošnjani (Boşnyani), daha sonraları Bosnalı veya Boşnak denilmiştir. En başından beri bu insanlar farklı inançlara sahip olsalar da ortak kimliğe sahiplerdi.Bu ortak kimlik dışında onları birleştiren,  ülke ve ülkü birliği, kader birliği ve varoluş mücadelesiydi... "
Akademik Prof. Dr. Muhamed Filipović

Günümüz Bosna-Hersek'inin en önemli tarihçisi, felsefe ve düşünce adamlarından biri Prof. Dr. Muhamed Filipović.

Bosna Sancak Akademik Grubu üyelerinin davetiyle 23 Ekim 2011 günü Anadolu Yakası Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği salonunda Prof. Dr. Muhamed Filipović'in "Ko smo mi Bošnjaci/ Biz Boşnaklar Kimiz ?" konulu konferansında yapmiş olduğu konuşma Vakfımız tarafında kitapçık haline getirilmiştir. 60 sayfalık "Biz Boşnaklar Kimiz? Ko smo mi Bošnjaci?" Kitabı Vakıfımız'dan temin edilebilir.

bottom of page