top of page

Prof. Dr. Enes Pelidija  

(Pljevlja 02.10.1949- )

 

 • Sarajevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1973 yılında mezun oldu.

 

 • 1974-1995 yılları arasında Sarajevo Tarih Enstitüsü’nde, Osmanlı Dönemi ile ilgili, önce asistan olarak, sonraki yıllarda uzman ve kıdemli uzman olarak çalıştı.

 

 • Yüksek lisansını Belgrat Üniversitesi, Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nde, 1978 yılında tamamladı (Yüksek lisans tezi: 18.yüzyıl başlarında Pay-ı Taht’ın Karadağlıları Göç Ettirme Çabaları).

 

 • Doktorasını aynı üniversitede, ‘’Karlofça Anlaşması’ndan Pasarofça Anlaşması’na kadar ki dönemde Bosna Eyaleti(1699-1718)’’ başlıklı çalışması ile,1986 yılında yaptı.

 

 • Temel ilgi alanı; XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Bosna Hersek ve Güneydoğu Avrupa Tarihidir.

 

 • Zadar’daki Felsefe Fakültesi Tarih Kürsüsü’nde ve Zagreb Üniversitesi’nin Dubrovnik’teki yüksek lisans programında, Yugoslavya Halklarının Osmanlı Dönemi Tarihine dair dersler verdi. Aynı ismi taşıyan tarih dersi için, 1993 yılında Sarajevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi Bilim-Eğitim Heyeti tarafından profesörlüğe seçildi. Aynı bölümde ve ayrıca, Tuzla, Mostar ve Bihac Üniversiteleri’nin tarih bölümlerinde, 2002 yılından itibaren ‘’Osmanlı Döneminde, Güneydoğu Avrupa(18.yüzyıl sonuna kadar)’’ başlıklı dersler verdi.

 

 • Sarajevo ve Tuzla Üniversiteleri tarih bölümlerinin yüksek lisans programlarında ve başka bazı fakültelerde de dersler verdi. 

 

 • Boşnak Kültür Birliği ‘’Preporod’un’’, Boşnak Araştırmaları Merkezi’nde bir süre müdürlük yaptı. Halen Preporod’un Danışma Kurulu Başkanlığını ve Sarajevo Tarih Enstitüsü’nün Bilim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

 

 • Bosna Hersek İslam Birliği Meclisi Üyeliği(iki kez), Sarajevo Üniversitesi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği ve Sarajevo Şarkiyat Enstitüsü Bilim Kurulu Üyeliği yapmış, şu anda halen Bosna Hersek Bilimler Akademisi’nde Tarih Bilimleri Heyeti üyeliği ve İstanbul merkezli Avrasya Araştırmaları Merkezi üyeliğini sürdürmektedir.

 

 • Bir süre Bosna Hersek Tarihçiler Birliği genel sekreterliğini, Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığını da yapmıştır.

 

 • Sarajevo Tarih Enstitüsü’nce yayınlanan ‘’Prilozi’’ dergisi yayın kurulu üyeliği yapmış, halen; Zagreb’de yayınlanan ‘’Hrvatska Povijest’’, Podgorica’da yayınlanan ‘’Istorijski Zapisi’’, Sarajevo’da yayınlanan ‘’Anali Gazi Husrev Begove Biblioteke’’ ve ‘’Znakovi Vremena’’ ile Tuzla’da yayınlanan ‘’Saznanja, Casopis za Historiju’’ isimli bilim dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. 

 

 • Sarajevo, Ankara, İstanbul, Belgrat, Zagreb, Viyana, Priştina ve daha bir çok merkezde yapılan bilimsel toplantılara katılmış, tebliğler sunmuştur. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora çalışmasının mentörlüğünü de yapmıştır.

 

 

Kitapları:

- ’Karlofça Anlaşması’ndan Pasarofça Anlaşması’na kadar ki dönemde Bosna Eyaleti(1699-1718),

Sarajevo 1989 (Bosanski Ejalet od Karlovaçkog do Pozarevackog Mira)

 

-Banyaluka Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları, Sarajevo 2003 (Banjalucki Boj-Uzroci i Posledice)

 

-Osmanlı- Türk Yönetimi’nin ilk Yüzyıllarında Pljevlja , Pljevlja 1988 (Pljevlja u Prvim Stoljecima

Osmansko-Turske Vlasti) ,Başka yazarlarla ortak kitap

 

-Sanjak aut the Sanjak Muslims, Sarajevo 1992

 

-En Eski Çağlardan II.Dünya Savaşı Sonuna Kadar Bosna Hersek, Sarajevo 1995, (Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata)

 

-Bosna Hersek (monografisinde) ilköğretim VI. Sınıf ve lise II.sınıf tarih dersi kitaplarını kapsayan

 

-Akademik Avdo Suceska ile birlikte ‘’İzabrana djela Hamdije Kresevljakovica, Sarajevo 1991’’ isimli eseri yayına hazırlamış, Salih Sidki Hadzihuseinovic’in ‘’Povijesti Bosne, knjiga 1,2, Sarajevo 1999’’ adlı eserinin redaktörlüğünü de yapmıştır.

 

-Ayrıca yurtiçinde ve dışında yayınlanan çok sayıdaki bilimsel dergide 160’tan fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

bottom of page