top of page

Yenipazar Sancağı'nın, Dünü, Bugünü, Yarını

Bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1299 yılından, XVII. Yüzyıl başına kadar geçen sürede, Osmanlı Beyliği önce bölgesel, sonra da bir dünya imparatorluğuna dönüştü. İmparatorluğun; gücünün zirvesinde olduğu XVI. Yüzyılın ortalarında, toprakları üzerinde 350 Sancak ve 40 Eyalet yer almaktaydı. Ancak bugün dünyada ismi büyük harfle yazılan tek bir Sancak, yani Yenipazar Sancağı kalmış olup, bu bölge Boşnak halkının en önemli tarihsel ve jeopolitik alanlarından biridir. Bugün Sancak denilince, herkes bununla Yenipazar Sancağı’nın kastedildiğini bilmektedir.

Sancak coğrafyası ve onun Boşnak halkı 14.yüzyıl sonlarından, 19.yüzyıl sonlarına dek, tarihini, kültürünü ve bir bakıma kaderini de, Bosna ve Osmanlı (Türk) tarihi ile birleştirmişti. Bu birliktelik, Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimine geçişi, ilhakı ve Balkan Savaşları'nda Osmanlı Imparatorluğu'nun uğradığı ağır yenilgiler sonucu Balkanlardaki tüm topraklarını kaybetmesi ile, ağır bir yara alsa da, hem Bosna, hem de Türkiye ile varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmektedir.

 

Vakfımız; kuruluş amacına uygun olarak, düzenlediği konferanslarda başta kurucuları ve üyeleri olmak üzere, tüm Bosna ve Sancak sevdalılarının bölge ile ilgili, tarih, kültür konusundaki arayışlarına katkı sunmaya çalışmaktadır. Bu konferanslarımızın yedincisinin konu başlığı; "YENİPAZAR SANCAĞI'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI", konuşmacısı ise Sarajevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Enes Pelidija'dır 

 

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Enes Pelidija, Bosna Hersek'in yetiştirdiği en yetkin tarihçilerin başında gelmektedir. Özellikle Osmanlı Dönemi Bosna Tarihi hakkındaki engin bilgisi kendisini çok özel bir yere konumlandırmaktadır. Sancak sınırları içinde yeer alan Plevlija (Taşlıca) doğumlu bir bilim adamı olan Prof Dr. Enes Pelidija Sancak Tarihi'ni anlatmak üzere İstanbul'a geliyor.

 

Vakfımız tarafından organize edilen ve Marmara Üniversitesi'nin de katkıları ile gerçekleşecek olan Konferans 28 Mayıs 2016 günü, Osmanlı'nın kalbi Sultanahmet Meydanı'ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası içinde yer alan Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Konferansın başlangıç saati 17.00'dir. 

 

Prof. Pelidija konuşmasında Yenipazar Sancağı'nın tarihinden kesitler sunup, Sancak'ın bugününe dair tespitler yapmış, Sancak'ın geleceği hakkında bazı düşüncelerini paylaşacaktır. Prof. Dr. Enes Pelidija'nın konferansında Sancak'ın ve onun Boşnak halkının tarihsel kaderinin, aynen Bosna'daki kardeşlerinin kaderi gibi; soykırım , sürgün, göç ve katliamlar tarihi olduğunu göreceksiniz.

bottom of page